On-line konference a workshopy

Vitální učitel

--- akce již proběhla ---

přečtěte si o ní a zhlédněte záznamy 

Dne 11. listopadu 2021 úspěšně proběhla konference s názvem Vitální učitel. Na stránce máte možnost přečíst si více o jejím průběhu a zhlédnout videa z jednotlivých prezentací.

Proč se konference konala?

Možná si kladete otázku: "Kdo je onen vitální učitel?" nebo "Proč nesla konference tento název?". 

Návštěvou stránky konference jste si možná už všimli, že se nacházíte na webové stránce, která nese stejný název, jako konference. Vitální učitel je pro nás učitel, o jehož pracovní schopnost, duševní i psychické zdraví je pečováno, ať už učitelem samotným nebo se mu dostává podpory odjinud. Profese učitele je velmi náročná a náš tým svými aktivitami učitele v uvedených oblastech podporuje. 

Nejen v souvislosti s age managementem se v poslední době mluví o pracovní schopnosti učitelů, o tom, jaká ve skutečnosti je a jak ji lze podpořit. Neméně významným a aktuálním tématem je syndrom vyhoření u učitelů a s ním související snaha udržet učitele v psychické a fyzické kondici ve třídě, v kabinetu i doma. Význam nutnosti podpory učitelů se ještě více zvýraznil průběhem posledních školních roků, poznamenaných virem COVID-19.

Na konferenci jsme se proto věnovali vysvětlení toho, co je pracovní schopnost, proč se o ní v poslední době mluví a co ji ovlivňuje. V dalších příspěvcích jsem se dotkli tématu stresu a toho, jak ho určité způsoby komunikace a vzájemného sdílení v učitelském kolektivu mohou pomoci snižovat. Posvítili jsme si také na to, co učitelé (ne)dělají pro své zdraví a jaké uspořádání pracovního místa může být ku prospěchu nejen v době distanční výuky. V závěru představila předsedkyně Age Management finský program profesního a osobnostního rozvoje učitelů: Profesní seniorita®, který se úspěšně realizuje také v České republice. Poslední příspěvek představil webový rozcestník pro učitele, na kterém se právě nacházíte - vitalniucitel.cz.

Komu byla konference určena?

Konference svým tématem zvala k účasti především učitele základních a středních škol, jejich ředitele a další pedagogické pracovníky. Zajímavé informace zde mohli slyšet také studenti učitelství a zájemci o profesi učitele

Co na konferenci zaznělo

V průběhu konference zaznělo celkem osm příspěvků, které byly zaměřeny na tři vzájemně související témata: pracovní schopnost učitelů, psychické a fyzické zdraví učitelů a jejich podpora. 

Přehled konferenčních příspěvků

Pracovní schopnost učitelů. Proč o ní hovořit a co ji ovlivňuje?
doc. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Jak se ve stresu nestresovat: všímavost, sebe-soucit a péče o druhé jako pozadí změny naší perspektivy
doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D., přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita

Kolegiální sdílení: když spolu učitelé mluví o práci
doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D., Katedra psychologie, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova

Inspirace z nenásilné komunikace pro pohodu doma, v kabinetu i ve třídě
Mgr. Petr Sucháček, Centrum rozvoje pedagogických kompetencí, Masarykova univerzita

Co (ne)děláme pro své zdraví?
PhDr. Jaroslava Dosedlová, Dr., Psychologický ústav, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Ergonomie práce s výpočetní technikou
MUDr. Markéta Petrovová, Ph.D., Masarykův onkologický ústav, Brno

Představení finského programu profesního a osobnostního rozvoje učitelů: Profesní seniorita®
Mgr. Ilona Štorová, Age Management, z.s.

Vitální učitel – nový informační rozcestník pro učitele
Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita

Tematické workshopy

Na prezentaci konferenčních příspěvků navázaly od 16:00 do 16:45 hodin dva interaktivní workshopy. První z nich byl zaměřen na podporu psychického zdraví učitelů a účastníci si v něm mohli vyzkoušet řízenou relaxaci. Druhý workshop nabídl učitelům praktické tipy, jak si uspořádat pracovní místo a pohybovat se v něm tak, aby to nebylo ke škodě pro jejich zdraví. Workshopy proběhly ve stejném čase a bylo tedy možné zúčastnit se jen jednoho z nich.

Máte dotaz nebo vám chybí nějaké informace?

Pozvánka na konferenci

Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info