Je vaše organizace připravena poskytnout vašim zaměstnancům dlouhou a smysluplnou kariéru?

Pravidla pro odchod do důchodu ukazují, že v roce 2030 poprvé půjdou muži i ženy do důchodu shodně v 65 letech. Hranice odchodu do důchodu se každým rokem zvyšuje a současný strop 65 let může být některou z dalších vlád změněn. Článek shrnuje klíčová opatření, která realizovali v pro stárnoucí zaměstnance v Singapuru a mohou být inspirující i pro české prostředí.  

Vladimír Mička

Bez popisku

Se zvyšujícím se počtem stárnoucích zaměstnanců se v současné době potýká také Singapur, kde bude věk odchodu do důchodu k roku 2030 nastaven na 65 let. Zároveň s tím se také posouvá možnost opětovného nástupu do zaměstnání až do věku 70 let. Zaměstnanci nemohou být propuštěni na základě pokročilého věku před dosažením hranice důchodového věku. Zaměstnavatelé musí rovněž nabídnout zaměstnancům způsobilou práci až do dosažení věku opětovného nástupu do zaměstnání, avšak s možností pružně upravit smluvní podmínky. Tyto podmínky byly Singapurské vládě navrženy tripartitní pracovní skupinou TAFEP a mají za cíl podpořit starší pracovníky, aby mohli déle pracovat a být finančně nezávislejší.

Skupina TAFEP na základě nedávného průzkumu odhalila některé osvědčené postupy v oblasti zaměstnávání, které zavedly organizace, jež se na tyto nové podmínky cítí lépe připraveny. Dále se podívejte, co můžete udělat, abyste připravili svou organizaci a podpořili vaše zaměstnance.

Tři nejvýznamnější osvědčené postupy v zaměstnávání, které zaměstnavatelé zavedli

1. Spravedlivý a objektivní postup při nástupu do zaměstnání a během zaměstnání

Všichni zaměstnanci jsou přijímáni na základě svých schopností, mají možnost rozvoje, školení a odměny bez ohledu na věk.

Bez popisku

2. Kultura neustálého vzdělávání

To umožňuje zaměstnancům pohodlně budovat své dovednosti a zůstat relevantní na trhu práce. Studie provedená portálem Jobstreet také zjistila, že 67% pracovníků starších 60 let bylo přístupnějších k rekvalifikaci na nové pozice.

Bez popisku

3. Flexibilní pracovní prostředí

To zahrnuje práci na částečný úvazek, práci na dálku, sdílení pracovních míst a další příklady.

Bez popisku

Zaměstnavatelé, kteří byli méně připraveni a zaostávali v zavádění těchto postupů, pociťovali největší mezery v těchto oblastech

Změna designu pracovních míst

Zvažte způsoby, jakými lze pracovní místa upravit tak, aby umožňovaly zaměstnancům vykonávat práci bezpečně a smysluplně i s přibývajícím věkem. To zahrnuje využití technologií k automatizaci procesů, které jsou fyzicky náročné nebo manuální; a zajištění odpovídajícího školení.

Bez popisku

Flexibilní pracovní prostředí

Poskytnutím kontroly nebo volby pracovního stylu starším pracovníkům umožní nadále přispívat k rozvoji organizace. Vzhledem k tomu, že se modely pracovního a osobního života se s ohledem na delší kariéru neustále vyvíjejí, je nutné důsledně shromažďovat zpětnou vazbu od zaměstnanců o jejich potřebách.

Bez popisku

Včasné zapojení zaměstnanců

Zapojení pracovníků do plánování kariéry by mělo být zahájeno co nejdříve, aby byl čas na identifikaci jejich potřeb a zajištění potřebné kvalifikace pro dosažení jejich kariérních cílů. Tyto metody je vhodné zařadit do řízení pracovního výkonu.

Bez popisku

Využití zahraničních zkušeností s uplatňováním takových opatření může mít pozitivní vliv na zvýšení pracovní schopnosti zaměstnanců a zároveň také podpořit konkurenceschopnost českých organizací a firem. Další zajímavé materiály související s tématem age managementu můžete nalézt na stránkách TAFEP.

Zdroje:

Pinset Masons (2021, 3. listopadu) Singapore raises retirement and re-employment ages to 65 and 70, Dostupné z: https://www.pinsentmasons.com/out-law/news/singapore-raises-retirement-and-re-employment-ages-to-65-and-70

Seow, J. (2019, 22. Srpen) National Day Rally 2019: Retirement age to go up to 65, older workers' CPF rates to be raised,Dostupné z: https://www.straitstimes.com/politics/‌national-day-rally-2019-retirement-age-to-go-up-to-65-older-workers-cpf-rates-to-be-raised

Singapore Business review (2021) HR Briefing: Empowering SG’s ageing workforce in a tech-driven world, Dostupné z: https://sbr.com.sg/hr-education/exclusive-news/hr-briefing-empowering-sgs-ageing-workforce-in-tech-driven-world

TAFEP (2021), Is Your Organisation Ready for Employees to Have Longer and Meaningful Careers? Dostupné z: https://www.tal.sg/tafep/Resources

Zdroj doprovodných obrázků:https://www.tal.sg/tafep/-/media/tal/tafep/resources/tools-and-templates/files/2021/longer-and-meaningful-careers.ashx


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info