Kolegiální sdílení profesních zkušeností funguje také jako prevence syndromu vyhoření

Mnohé výzkumy z poslední doby ukazují, že když spolu vyučující mluví o své práci, má to řadu pozitiv. Z těch významných můžeme zmínit profesní rozvoj, prevenci syndromu vyhoření a vzájemnou inspiraci při zkvalitňování výuky. V tomto článku vám přiblížíme knihu od kolektivu autorů z Pedagogické fakulty UK, která se kolegiálnímu sdílení věnuje.

Jitka Vidláková

Co v knize najdete

Kniha čtenářům přibližuje výsledky výzkumu, jehož se účastnili vyučující různých stupňů škol, školní psycholožky a psychologové. Autoři na začátku knihy odkazují na mnohé výzkumy, které se shodují na tom, že: „míra stresu a vyhoření je menší na těch školách, kde je věnována pozornost profesnímu rozvoji, kde panují dobré kolegiální vztahy a kde jsou vyučující podporováni ve sdílení svých profesních zkušeností“ (s. 6).
Z hlediska prevence syndromu vyhoření čtenáře bude asi nejvíce zajímat druhá část knihy, kde autoři popisují souvislosti kolegiálního sdílení s učitelským stresem a sociální oporou v učitelství.
Navazující třetí a čtvrtá část popisují konkrétní techniky a jejich principy, které lze ve školách využít k podpoře kolegiálního sdílení (představeny jsou například intervize, supervize, intervizní a supervizní postupy, balintovské skupiny, Wanda).
Na své si přijdou i zájemci o autentické hlasy různých osob, které se ve školství podílejí na kolegiálním sdílení.

Kde knihu seženete?

Jednoduše si ji můžete stáhnout a začít číst. Přejeme vám příjemné počtení.

Bez popisku

Smetáčková, I., Pavlas Martanová, V., Francová, V., Viktorová, I., Franke, H., & Páchová, A. (2021). Techniky kolegiálního sdílení profesních zkušeností. Když spolu vyučující mluví o práci... Praha, PedF UK.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info