Krátká videa k tématu pracovní schopnost

Základní informace o pracovní schopnosti jsme popsali již zde. V tomto článku nabídneme několik krátkých videí, která vám pomohou zorientovat se v tématu pracovní schopnost. Dozvíte se, od kdy, a proč, je tématu věnována pozornost, jak se měří index pracovní schopnosti a co může vaši pracovní schopnost podpořit. Článek odkazuje celkem na pět videí, která jsou v angličtině, češtině a němčině.

Jitka Vidláková

Bez popisku

Od kdy a proč se řeší pracovní schopnost?

Přehled krátkých videí k tématu pracovní schopnost začneme nejprve pohledem do historie. V prvním, anglickém videu, se dozvíte od významné osobnosti spojené s tématem age management, prof. Juhani Ilmarinena, od kdy, a proč, se pracuje s konceptem s názvem pracovní schopnost. Můžeme prozradit, že koncept pracovní schopnosti se řeší od 80. let 20. století a klíčovou otázkou na počátku bylo „Jak dlouho člověk může pracovat?“

Co je index pracovní schopnosti WAI a jak se měří?

V tomto anglickém videu, rovněž od prof. Juhani Ilmarinena, se dozvíte více o indexu pracovní schonosti a jeho měření (WAIWork Ability Index )

Co je a k čemu je dobrý age management?

Následující video je také v angličtině a prof. Juhani Ilmarinen v něm vysvětluje významnou roli managementu organizací vzhledem k žádoucímu age managementu. Jmenuje zde konkrétní důvody, proč jsou zaměstnanci všech věkových kategorií pro organizace důležití a co může pomoci lepšímu age managementu organizací. Připomeňme, že age management je klíčovým nástrojem pro řízení pracovní schopnosti. Základní informace o age managementu jsme popsali už v tomto článku.

Základní pojmy k tématu pracovní schopnost v češtině

Další video je v češtině. Jedná se o krátké promo video Ilony Štorové ke kurzu, který organizuje AgeManagement.cz. Ilona Štorová působí v neziskové organizaci Age Management z.s. jako předsedkyně, lektorka a expertka v oblasti age managementu a konceptu pracovní schopnosti. Ve videu výstižně shrnuje základní pojmy jako jsou pracovní schopnost, age management, profesní seniorita a další.

Věděli jste například, že v Česku je mnohem známější pojem pracovní neschopnost, než pracovní schopnost?, jak říká ve videu Ilona Štorová.

Co je dům pracovní schopnosti?

Přehled krátkých videí na téma pracovní schopnost uzavřeme videem v němčině, které blíže popisuje dům pracovní schopnosti, o němž píšeme zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info