Profesní seniorita

Bez popisku

Co to je skupinová metoda Směrem k úspěšné profesní senioritě?

Tato metoda byla vyvinuta odborníky Finnish Institute of Occupational Health (Finského institutu pracovního zdraví) za účelem podpory řízení kariéry, odborné kvalifikace a duševní pohody zaměstnanců.

Jde o vědecky ověřenou metodu založenou na práci se skupinou a ve skupině (řízená týmová práce, vrstevnické učení)

Klíčem je podpora:

 • Vlastního řízení kariéry a profesní dráhy
 • Profesního růstu a rozvoje
 • Duševní pohody zaměstnanců/účastníků
 • Hledání vlastních řešení a cest v průběhu celého profesního života

 

Důraz je kladen na skupinovou práci – klíčové je sdílení ve skupině, aktivita účastníků, zapojení se, reflexe a sebereflexe

Jeden běh programu vždy vedou dva lektoři

Lektor vystupuje v roli facilitátora, tj. usnadňuje, pomáhá a provází účastníky kurzem, aktivita je ve velké míře na straně účastník

možnost účastnit se kurzu Profesní seniority nabízí nezisková organizace Age Management, o.s.

Profesní seniorita očima účastníka

Program byl nabídnut studentům v rámci magisterského studia Pedagogiky a Andragogiky Ústavu pedagogických věd. Zde nabízíme náhled do zpětné vazby jedné účastnice programu Profesní seniorita, která souhlasila s jejím publikováním na webu.

Slovní spojení „profesní seniorita“ umí v lidech vyvolat různé představy, pocity a otázky. Je to něco s profesí nebo se stářím? Týká se mě něco takového, i když nejsem senior? A týká se mě, i když jsem student, prodavač, učitel nebo třeba manažer? Pro koho je tento kurz vlastně vhodný?

Díky kurzu Profesní seniorita si budete moci na všechny otázky jednoduše odpovědět. Tento kurz je totiž vhodný pro každého! Pomůže vám zorientovat se ve svém pracovním, ale i osobním životě, nastartovat profesní dráhu, uvědomit si své silné a slabé stránky a pracovat na dosažení cílů. Jak to probíhá v praxi? Jakožto absolventka tohoto kurzu se s vámi ráda podělím o vlastní zkušenost.

Skupinová práce plná jednotlivců

Kurz Profesní seniorita využívá metodu založenou na práci ve skupině. Díky tomu může probíhat diskuze nad takovými tématy, kterých se během běžného pracovního dne dotknete jen zřídka. Společně s dalšími účastníky kurzu můžete sdílet své názory, plány a úspěchy, můžete však řešit i neúspěchy, slabé stránky a společně nalézt cestu k motivaci a zlepšení.

Osobně jsem možnost sdílet své názory a postoje s ostatními účastníky velice ocenila, jelikož veškeré diskuze, které vyvstaly z aktuální situace či na popud lektorů, byly velice obohacující. Mohla jsem tak nahlédnout do života svých kolegů z jiného úhlu a vzít si z toho něco „pro sebe“. Lektoři kurzu Profesní seniorita vystupují jakožto facilitátoři, což znamená, že nezasahují do diskuzí účastníků, nýbrž jim naslouchají a snaží se pomoci vyvodit nějaký společný závěr. Komunikace je tak ve skupině velice uvolněná a příjemná, a to i v případě, kdy se řeší nějaké citlivé téma.

V průběhu tohoto kurzu jsem měla možnost vyslechnout mnoho zajímavých příběhů od svých kolegů a povzbudila mě skutečnost, že i ostatní lidé řeší podobné či dokonce stejné problémy, jako já. Každý jeden účastník měl vlastní životní příběh, minulost i plány do budoucna, i tak jsme se však často v mnoha ohledech shodli a nalezli společná řešení určitých problémů a překážek, které na nás číhají jak v osobním, tak profesním životě.

Oživení zapomenutého

Většina z nás chodí do práce či školy tak nějak automaticky a zapomíná na velice důležité aspekty života. Díky kurzu Profesní seniorita jsem měla možnost zamyslet se nad následujícími tématy:

 • profesní cíle
 • motivace
 • volný čas
 • zvládání změn
 • umět říkat „ne“
 • studium VS. kariéra
 • vztahy a rodina
 • silné a slabé stránky
 • plány a budoucnost.

Profesní seniorita, jak jsem během kurzu zjistila, se totiž netýká pouze pracovních záležitostí v daném zaměstnání, ale i velice důležité harmonie mezi osobním a profesním životem napříč minulostí, přítomností a budoucností. Považuji za velice důležité věnovat dostatek času sebereflexi a uvědomění si svých silných a slabých stránek, čemuž je v tomto kurzu věnováno mnoho prostoru. Díky pracovním listům si můžete své myšlenky utřídit a věřte, že vidět je napsané „černé na bílém“ vám poskytne hlubší zamyšlení a uvědomění.

Pracovní listy slouží nejen jako pomůcka, ale i jako jakýsi osobní deníček, který si s cennými údaji odnesete domů, kde nad danými tématy můžete dále přemýšlet. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že je tento způsob velice přínosný a praktický, jelikož jsem mohla své cíle a záměry řešit i s rodinnými příslušníky, kteří jsou v tomto ohledu taktéž nesmírně důležití a přináší do dané problematiky další úhel pohledu.

Jelikož má každý účastník jiné aspirace a představy, je přirozené, že se zaměří na oblasti, které jej zajímají, nebo ve kterých je prostor ke zlepšení. V mém případě to bylo zejména zvládání změn, profesní cíle a budoucnost jako taková, umět říkat „ne“ a silné a slabé stránky. Pro vás mohou být důležité jiné oblasti, což v průběhu kurzu, během společných aktivit a při vyplňování pracovních listů zaručeně zjistíte.

Lektoři = průvodci

Jak již bylo zmíněno, lektoři v tomto kurzu vystupují jakožto facilitátoři, kteří účastníky danými tématy efektivně a poutavě provázejí, dohlížejí nad harmonickým a plynulým chodem a napomáhají ve skupinových aktivitách k zapojení všech účastníků. V průběhu kurzu, který jsem navštěvovala, jsem sledovala, jak se postupně všichni členové skupiny otevírají a navzájem se poznávají, a to díky přátelské atmosféře a nenuceným aktivitám. Každý měl možnost vyjádřit se, přičemž zapojení do diskuze bylo dobrovolné, což je dle mého ideální varianta při skupinové práci – ne vždy má člověk chuť odpovídat nebo se svěřovat s osobními problémy, ačkoliv je ventilace mnohdy velice účinným řešením.

Shrnutí

Veškeré nabyté informace, osobní pocity i vnitřní rozpory v rámci kurzu Profesní seniorita využívám v každodenním životě, všechny oblasti se promítají do mých profesních i studijních aspirací, cílů a plánování budoucnosti. Díky tomuto kurzu jsem si uvědomila i to, jací lidé v mém okolí mě podporují a pomáhají mi rozvíjet se nejen v oblasti vzdělávání a kariéry. Dále jsem získala motivaci pro zpracovávání diplomové práce.

Kurz byl veden velice profesionálně, aktivity byly podrobně popsány a vedeny, prostor byl i pro dotazy, připomínky a upřesnění. Lektory jsem považovala spíš za partnery a průvodce tímto kurzem, jejich přístup byl přátelský i profesionální zároveň. Časový harmonogram byl dodržen a jednotlivé aktivity byly efektivně provázány, příjemně na sebe navazovaly. Ačkoliv se jedná o několikahodinový kurz, tak musím říci, že čas plynul velice rychle, a to zejména z toho důvodu, že jsme byli jakožto účastníci vtaženi do řešení důležitých oblastí našeho života, a zapojovali se do tematických diskuzí. Atmosféra byla velice příjemná a přátelská, krom praktického efektu jsme si užili i dost zábavy a uvolnění, což je při vzdělávání k nezaplacení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info